Av de 140 företag som kontrollerats står 68 utan kollektivavtal. En del är enmansföretag, men många har anställda.
   – Många tecknar arbetsskadeförsäkringar eller sjukförsäkringar för sina anställda ändå, men när vi ringer runt till försäkringsbolagen säger de att ”ring nästa månad och kolla igen, för det är inte säkert att företaget betalar försäkringen då”. Det är otryggt för de anställda att ha det så, säger Lena Ezelius, ordförande för Kommunals sektion Gullmarsplan.

Följden för den som arbetar i ett företag utan försäkringar kan bli sämre pension eller sämre ersättning när man är sjuk. Du som anställd kan delvis gardera dig genom att undersöka om arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation som Pacta eller Vårdföretagarna. Då måste företagaren ha de försäkringar som kollektivavtalet föreskriver.
  – Arbetar man hos ett företag utan kollektivavtal kan man försöka gardera sig genom att få in villkor om försäkringar i sitt anställningsavtal, säger Lena Ezelius.

När Kommunalarbetaren tidigare har skrivit om privata hemtjänstföretag i Stockholms kranskommuner har många saknat kollektivavtal. Bland annat var det 60 procent av företagen som var aktiva i Nacka kommun som saknade kollektivavtal 2010.