Miljöpartisten Gunvor G Ericson lade under tisdagen ett förslag till Riksdagens Socialförsäkringsutskott om att stärka sjukskrivnas rätt till och inflytande över sin rehabilitering. I förslaget ingick att den som inte fått rehabilitering inte skulle kunna bli utförsäkrad från Försäkringskassan.

 Gunvor G Ericson (MP).Gunvor G Ericson (MP).
Foto: Fredrik Hjerling

I dag, torsdag, skulle socialförsäkringsutskottet ha fattat beslut om de står bakom förslaget eller inte, men beslutet skjuts på framtiden.
  – Frågan är bordlagd eftersom Allianspartierna anmälde minoritetsskydd. De vill få svar på frågor om rehabilitering från olika myndigheter innan det fattas ett beslut. Det tycker jag är bra. Då kan de ta reda på saker som hur många som har en rehabiliteringsplan först.

I hennes ursprungliga förslag var tanken att regeringen skulle tvingas ta med förslag till åtgärder redan i vårbudgeten. Det är nu tveksamt om det är möjligt. Innan frågan når regeringen måste först en majoritet av socialförsäkringsutskottets ledamöter ställa sig bakom förslaget som sedan ska röstas igenom i riksdagen. När frågan kommit så långt vet ingen idag.
  – Frågan kommer upp igen när Allianspartierna har formulerat och fått svar på sina frågor. Det finns ingen tidsplan för när, säger Gunvor G Ericson.