Efter ett antal vårdskandaler beslutade riksdagen 2011 att införa bemanningsregler i omsorgen om personer med demens på särskilda boenden.
  Men Socialstyrelsens inspektioner har visat på brister även i övrig omsorg. Därför beslutade riksdagen 2012 att det behövdes regler för alla äldreboenden.
  I somras blev Socialstyrelsen färdig med föreskrifterna för personer med demens. De börjar gälla första januari 2014. 

Nu har man satt igång arbetet med att ta fram föreskrifter som gäller alla. Målsättningen är att dessa föreskrifter ska bli klara så att de kan börja gälla samtidigt med demensföreskrifterna.
  Demensföreskrifterna slår fast att det för varje boende ska finnas ett beslut om exakt vilken hjälp personen ska få. Sen ska bemanningen anpassas så att alla får den hjälp som beslutats.
  De nya föreskrifterna ska konstrueras på samma sätt, enligt Socialstyrelsen.