Medier har under hösten rapporterat om att varken försäkringskassan eller regeringen har kontroll över vad som händer med personer som blivit utförsäkrade.  Samtidigt visar Försäkringskassans prognos för nästa år att de kommer att bli fler.
  – Miljöpartiet vill ju egentligen slopa den bortre gränsen. Men så länge den finns kvar måste man åtminstone garantera människor rätten till rehabilitering och insatser innan man fattar beslut om att någon ska utförsäkras, säger Gunvor G Ericsson, Miljöpartiets ledamot i Socialförsäkringsutskottet.
  Hon menar att det finns goda skäl att tro att många inte får det stöd de behöver innan de utförsäkras.
  – Det är svårt att säga hur många som inte fått det här stödet idag eftersom det inte finns någon statistik på det. Men jag har haft kontakter med många människor som inte får det.

Idag är det Försäkringskassan som har rätt att kalla samman ett möte med den sjuka, arbetsgivare, läkare och Försäkringskassans utredare för att bedöma vilka insatser och vilken rehabilitering som behövs. MP vill med hjälp av lagstiftning eller ändrat regelverk för Försäkringskassan ge den sjuka samma rätt att kräva insatser.
  – Har man inte fått rehabilitering så ska man inte bli utförsäkrad. Individen har rätt till att inte ramla genom systemen trots att man inte fått något stöd.
  Nu vill Gunvor G Ericsson att hela socialförsäkringsutskottet ska ställa sig bakom detta. Ett initiativ som innebär att regeringen senast i vårbudgeten presenterar ett förslag om hur individens rätt till rehabilitering och insatser ska stärkas. Tidigare har förslag lagts i utskottet om att avskaffa den bortre gränsen helt, men de har inte gått igenom eftersom Sverigedemokraterna och Allianspartierna tillsammans vill behålla gränsen. För att det nya förslaget ska gå igenom krävs SD:s stöd, en fråga som nu ska diskuteras i deras riksdagsgrupp.
  – Jag vet ännu inte hur de ställer sig, säger Gunvor G Ericsson.

Hon ser det nya förslaget, som läggs fram i utskottet under torsdagen, som en möjlighet att göra systemet bättre för de sjuka i väntan på en ny socialförsäkringslag.
  – Regeringen har förlängt tiden för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen till 2015, så vi kommer inte att lägga vårt slutbetänkande förrän efter valet. Och då kommer det ta minst tre år innan förändringar i lagen sker. Så länge kan vi inte vänta, det här handlar om människor som behöver hjälp här och nu.