Det här är en bok som behandlar ett nytt begrepp inom psykologin: ”mentalisering”, förmågan att koppla ihop det yttre beteendet med det som händer inne i människan. Att kunna detta är avgörande för pedagoger i skola och förskola, menar författaren.

Hon ger exempel på vanliga missförstånd samt ger uppgifter ur vardagslivet att fundera på. En mycket nyttig och tänkvärd bok.