Det finns flera undersökningar som visar att miljön på förskolorna är förorenad av miljögifter. Ftalater som används som mjukgörare i PVC-plast kan finnas i plastgolv, galondynor och vaxdukar. Studier pekar på att de kan ge besvär i luftväg-arna, beteendestörningar och fetma.
  – Vi har stora problem med astma och allergi bland barn i dagens samhälle. De är känsligare än vuxna och därför bör förskolemiljön vara så ren som möjligt, säger Monica Lind, som är docent i miljömedicin vid Uppsala universitet.
  Sedan 2007 är de allra värsta ftalaterna förbjudna i leksaker, men många äldre mjuka plastleksaker finns kvar bland barnen.
  – PVC hör inte hemma på förskolorna. Jag tycker att man ska göra sig av med det som man absolut inte behöver eller byta ut mot bättre alternativ, säger Monica Lind.

År 2011 gjorde Stockholms universitet en analys av damm från förskolor. Höga halter av bromerade flamskyddsmedel som kan påverka sköldkörtelns funktion, reproduktionen och hjärnan hittades. De används ofta i lättantändliga syntetmaterial och de förskolor som hade mest skumgummimadrasser och sittpuffar hade högst koncentrationer.
  Miljöförvaltningen i Stockholms stad verkar för att man vid nybygge av förskolor ska undvika PVC-plast och använda naturmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Men det gäller inte befintlig verksamhet.
  – Nej, vi tittar inte på vad det finns för typ av leksaker eller om de har mycket plaster. Där-emot ser vi över deras städrutiner och ventilation vid tillsyn eftersom det är viktigt att bli av med det förorenade dammet, säger Camilla Kjellin, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholm.

Monica Lind på Uppsala universitet håller med om att städning och vädring är viktigt men tycker ändå att man bör gå längre.
  Studier har visat att antroposofernas barn är väsentligt mindre drabbade av allergier och astma.
  – Kanske beror det på att de har mycket mindre syntetiska material och mer naturmaterial både i sina hem och på sina förskolor. Det  ger ett helt annat inomhusklimat. Man ska snegla på där det fungerar!

Här är de farliga kemikalierna

• FTALATER – används som mjukgörare i exempelvis plastgolv, vaxdukar och galonkläder. Vissa kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
• PERFLUORERADE ÄMNEN – impregnering av overaller och skor. Vissa är sannolikt reproduktionsstörande och möjligen cancerframkallande.
• TRICLOSAN – motverkar bakterier och dålig lukt i sportkläder och städutrustning. Kan ha fortplantningsstörande egenskaper.
• BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL – flamskyddar skumgummi, textilier och elektronik. Kan påverka sköldkörtelns funktion, reproduktionen och hjärnan.
• BISFENOL A – tillbringare, konservburkar och plastglas. Är hormonstörande i låga doser.