Sveriges Radios Ekoredaktion har jämfört antalet varsel med invånarantalet i länen, för att få en bild av hur hårt jobbkrisen har slagit. Sämst till i statistiken ligger Kronobergs län, med 1 768 varsel hittills i år. Det motsvarar nästan 1 procent av den totala befolkningen.

Flera andra län i södra Sverige har också drabbats hårt. Efter Kronoberg följer Västra Götaland, Blekinge, Skåne och Jönköpings län, rapporterar Ekot.