Att inte kunna påverka sin arbetssituation skapar stress. Personer som har arbeten med så kallat ”låg kontroll” har ofta sämre hälsa. Nu visar en stor studie att personer med sådana jobb också motionerar mindre på fritiden.
  Det spelar ingen roll om man har mycket eller lite att göra på jobbet, det som avgör är just om man har kontroll eller inte.

Den läkare eller myndighet som vill få folk att motionera mer bör därför inte bara se till hur deras fritid ser ut. Det är lika viktigt att ta hänsyn till hur de har det på jobbet, är forskarnas slutsats.
  Studien innehåller data om 170000 personer från 14 europeiska länder.