– Det är aldrig en faktor som avgör, säger Ann-Sofie Bjärkeblad, som jobbar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
  Små barn har lätt att lära sig ett nytt språk, men efter tolv års ålder avtar förmågan snabbt. Som vuxen är det nästan omöjligt att lära sig behärska ett nytt språk lika bra som en infödd talare.

 Ann-Sofie Bjärkeblad.Ann-Sofie Bjärkeblad.

Det är många faktorer som avgör hur bra man blir. Här är några:
  • Vilka språk man kan innan? Det är lättare att lära sig språk som liknar ett man redan kan.
  • Kan man läsa och skriva? Alla språk har inte ens ett skriftspråk.
  • Språkbegåvning, som troligen är en kombination av flera olika förmågor hos hjärnan.
  Vuxna har svårt att bara ”suga i sig” språk så som barn gör. De behöver strukturerad undervisning, och det har studievana personer lättare att ta till sig.
  Men hög utbildning kan vara en nackdel också. Den som är van att tala bildat kan vara räddare för att säga fel.
  – Det finns de med hög utbildning som lär sig bra teoretiskt, men inte vågar säga saker. Provar man inte så lär man sig inte, säger Ann-Sofie Bjärkeblad.

Känslor spelar också stor roll. Om man känner sig trygg, välkommen och blir bra bemött får man lättare att lära. Möts man i stället av rasistiska glåpord kan det låsa sig helt.
  De flesta som tvingats fly från krig och förtryck behöver tid för att bearbeta upplevelserna innan de kan ta in något nytt. Några funkar tvärtom och bearbetar sina upplevelser genom att kasta sig över det nya landets språk och kultur.
  – Men om man inte tänker sig att stanna i landet är det svårt att ta in språket, säger Ann-Sofie Bjärkeblad.
  I samhällsdebatten sägs ofta att nyckeln till ett nytt språk är att man får ett jobb. Men enligt Ann-Sofie Bjärkeblads erfarenhet är det inte så enkelt.
  – Det är svårt att lära sig ett språk snabbt på en arbetsplats, om man inte nöjer sig med en språklig nivå där man nätt och jämnt klarar sig, säger hon.

Många av dagens jobb är ganska ensamma, det blir inte alls så stora möjligheter att öva på det nya språket som man kan tro. Men en arbetsplats kan vara en bra plats att lära sig, om man kombinerar arbete med språkundervisning, anser Ann-Sofie Bjärkeblad.
  Kvaliteten på undervisningen spelar stor roll. De flesta lär sig bäst om de får samspela mycket med andra, träna aktivt på uttalet och ha en lärare som följer ens utveckling under längre tid. Att ha fler lektioner eller plugga mer hemma gör inte alltid att man lär sig snabbare.
  – Hjärnan måste få möjlighet att bearbeta. Det kan inte forceras, säger Ann-Sofie Bjärkeblad.