Nyhetsbrevet från de svenska fackens kontor i Bryssel, www.fackligt.eu, berättar att varje år publicerar EU–kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finansiella frågor en analys om utvecklingen på arbetsmarknaden inom EU.

Årets rapport konstaterar att arbetslösheten växer, framförallt i de länder som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.
Ekonomerna bakom rapporten föreslår en rad ”sysselsättningsvänliga reformer” för att skapa fler jobb.
De vill att minimilöner i lag och avtal sänks. Ekonomerna vill begränsa fackens inflytande genom att staten tar över större ansvar för lönerna.

Kollektivavtalens ställning ska enligt förslaget försvagas genom att det på en arbetsplats ska vara möjligt att komma överens om sämre villkor än vad kollektivavtalet medger.
Detta har EU redan tvingat igenom i Grekland, Spanien och i andra krisdrabbade länder. FN–organet ILO anser att EU:s hårda krav strider mot grundläggande fackliga rättigheter.

EU–ekonomerna föreslår även sänkt a–kassa, sämre anställningsskydd, fler tillfälligt anställda, sänkta pensioner och höjd pensionsålder.