Regeringen beslutade 2011 om att en miljard kronor skulle fördelas till kommuner och privata utövare för att under fyra år vidareutbilda anställda inom äldreomsorgen. Det första året, 2011, fördelades 143 miljoner kronor till 210 sökande kommuner, men nu visar det sig att två tredjedelar av dessa går oanvända tillbaka till staten.

En av orsakerna till att kommunerna inte lyckas skrapa ihop tillräckligt många utbildningspoäng som krävs, är att man inte har pengar till att anställa vikarier som ersätter dem som utbildar sig.
  – Vikariekostnaderna är det stora problemet för många kommuner. Vi har påtalat det för socialdepartementet, säger Zenita Cider, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, till Dagens Samhälle.