Sune Hellman och Marianne Birgersson.

Anna-Lena jobbar på ett LSS-gruppboende för unga större delen av sin arbetstid. Men en del av tiden gör hon annat – hon har till exempel cyklat stan runt och haft samtal med 52 anställda för att ta reda på vilka kunskaper de har som inte arbetsgivaren känner till.
  – Jag fick mycket motion och frisk luft, skrattar hon.
Kartläggningen är en del av projektet ”100 procent stolt och kompetent”, som innebär att alla tillsvidareanställda får heltid. För att det ska fungera måste många kunna jobba en del av arbetstiden på nya arbetsplatser. Och för det måste de rustas med nya kunskaper.

Det är ett jätteprojekt med en mängd utbildningar för cirka 800 anställda. Cheferna har tagit hjälp av 19 undersköterskor, som utsetts till processledare. Dessa har fått utbildning och ägnar en del av sin arbetstid åt alla praktiska uppgifter som måste lösas. Resten av tiden gör de sina vanliga uppgifter i hemtjänsten och på olika boenden.
  Jag träffar Anna-Lena och flera av de andra processledarna i ett mötesrum i stadshuset. De har fått sin uppgift på lite olika sätt: Några har fått ansöka, andra har blivit handplockade av sin chef.
  – När jag tackade ja visste jag inte riktigt vad det skulle leda till, säger Nina Norrena, som jobbar på äldreboendet Tallbacken i Horndal.
  Flera har samma erfarenhet, att de inte riktigt visste vad det innebar. Men nu vet de, och alla i rummet är nöjda. Ord som ”yrkesstolthet”, ”utveckling” och ”självkänsla” far genom luften. De talar om hur bra det känns att bli sedd som en resurs, och hur de har växt genom att få utbildning och ansvar.

Marie Wennesjö.”Viktigast är att göra personalgruppen delaktig i planeringen, tycker Marie Wennesjö, processledare som jobbar i en daglig verksamhet för funktionshindrade.

Några kvarter från stadshuset finns resultatet av två andra processledares arbete. Seniorcentrum är en mötesplats för de äldre i kommunen. Hit kan man komma och fika, läsa tidningen, låna en dator eller gå i studiecirkel. Det är också en träffpunkt för frivilligarbetarna.
Undersköterskorna Marianne Birgersson och Susanne Janhager jobbade i hemtjänsten när de blev utsedda till processledare 2007. Uppdraget var att bryta de äldres isolering och hjälpa dem till ett rikare socialt liv. När de började kartlägga behoven såg de snart vad som behövdes:
  – Vi fick båda samma signaler, att det borde finnas någonstans att gå, säger Susanne Janhager.
  Det gick snabbt att starta Seniorcentrum. Politikerna var positiva till förslaget och det fanns lediga lokaler.
  Marianne Birgersson jobbar nu heltid på Seniorcentrum, med att hjälpa besökare och frivilligarbetare. Susanne är där på kvartstid. Resten av tiden styr hon upp den personal som läser in undersköterskekompetens genom det så kallade Omvårdnadslyftet.
  – Det handlar om logistik, att ordna lokaler, se till att få folk att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Susanne. Det är kul att man som vanlig undersköterska kunde få ta ett steg till, säger Susanne.

Marianne Birgersson och Susanne Janhager.Uskorna Marianne Birgersson och Susanne Janhager jobbar båda på Seniorcentrum i Avesta. ”Det är kul att man som vanlig undersköterska kunde få ta ett steg till”, säger Susanne.

Få av dem jag möter ser några nackdelar. Någon kände av lite misstänksamhet från arbetskamraterna i början, skulle hon bli nån sorts chef eller? Ett par har märkt lite avundsjuka, för att de vågar träda fram och ta på sig en ny roll. Det har också funnits chefer som inte förstått hur de kan använda sin processledare. Men allt detta har löst sig med tiden.
  Också facket gillar processledarskapet, trots att det inte ger något lönepåslag.
  – Nej, vi har ju individuella löner i Avesta. Och det är ju jättepositivt att man har möjlighet att kunna utveckla sig i sin yrkesroll, säger Monica Andersson på sektionen.
  Initiativet till alltihop kom från Ulla Irving, som då var chef för vård och omsorg i Avesta. När hon var ute i verksamheterna såg hon att det fanns en stor kraft bland undersköterskorna, en kraft som sällan utnyttjades.
  – Är man ute och lyssnar och hör är det inte svårt att förstå att det finns en stor kompetens som borde få möjlighet att komma fram. De har kunskapen och det finns många bra ledargestalter, säger Ulla Irving.

Hon ville också ordna karriärvägar åt undersköterskorna.
  – Jag tycker att karriären ska handla om att man får möjligheter i det man är bra på, säger hon.
  Det var mycket arbete i början, men nu är processledarna en självklarhet, enligt Ulla Irving:
  – Det har blivit en enorm resurs för förvaltningen!

 Processledare

• I Avesta kommun finns 27 processledare.
• De arbetar med utvecklingsprocesser i samverkan med sin enhetschef och sina arbetskamrater.
• Alla har fått utbildning för uppdraget, bland annat om hur grupper hanterar förändringar.
• De två första processledarna utsågs 2005.

Heltidsprojektet

• Heter ”100 procent stolt och kompetent”.
• Heltid för alla tillsvidareanställda var infört 1 januari 2011. Alla i äldre- och handikappomsorgen hade då fått heltidsanställning.
• De som vill jobba mindre får söka tjänstledigt ett år i taget.
• De anställda måste ibland jobba på flera arbetsplatser för att få ihop en heltid. Oftast inom samma yrke, men det kan hända att till exempel en personlig assistent får rycka in i hemtjänsten.
• För att klara det har många fått utbildning. Utbildningsområden är bland annat demens, KBT, missbruk, psykisk ohälsa, neuro-psykiatriska funktionshinder, datakunskap, och palliativ vård.
• Alla har också fått utbildning i bemötande, för att våga gå till nya arbetsplatser och för att kunna ta emot nya medarbetare på ett bra sätt.
• 19 processledare har anställning på deltid i projektet.
• Det finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.