Våra minnen
bortom talets
gränser,
flammar roterar
likt eldskrift
runt
sin axel..

Blottar det
innersta
lär oss bearbeta
känslorna,
bli hela igen..
känna empati
hat glädje sorg,
lära att förlåta
oss själva och
andra..

Vad? finns att
förlora,
ENSAMMA ANLÄNDE VI
TILL VÄRLDEN
ENSAMMA LÄMNAR VI DEN!