Flera grekiska fack har klagat hos ILO för att den grekiska regeringen har drivit igenom sparpaket där kollektivavtal ställs åt sidan, arbetsvillkor försämras och löner sänks.

ILO:s kommitté för föreningsfriheten har granskat anmälningarna och ger de grekiska facken rätt. Den konstaterar att Grekland på flera punkter bryter mot grundläggande fackliga konventioner om rätten att förhandla och sluta avtal.
  Kommittén uppmanar den grekiska regeringen att återupprätta dialogen med fack och arbetsgivare och göra dessa parter delaktiga i framtida diskussioner om behov av lönesänkningar och försämrade anställningsvillkor.

Europafacket instämmer i kritiken. I ett uttalande säger generalsekretare Bernadette Ségol att brotten mot grundläggande fackliga rättigeter i Grekland beror på påtryckningar från Trojkan; EU, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden.
  – Vi måste på allvar ta hänsyn till budskapet från ILO om att detta inte kan fortsätta. EU, som nyligen utnämndes till vinnare av Nobels fredspris, måste komma ihåg varför unionen bildades: för att garantera fred, välstånd och social rättvisa, säger Bernadette Ségol.

ILO 

ILO är ett FN–organ med uppgift att bevaka arbetsrätten i världen och främja goda arbetsvillkor. I ILO arbetar företrädare för regeringar, arbetsgivare och fackliga organisationer. De har enats om ett antal konventioner, bland annat om rätten att få vara fackligt organiserad samt fackens rätt att förhandla och sluta avtal.
Samtliga EU–länder har skrivit under de konventioner som ILO nu anser att Grekland bryter mot.