SKI har frågat 7 948 personer hur nöjda de är med den kommunala servicen på en mängd områden. Och resultaten är alltså övervägande mycket positiva.
  Till exempel visar undersökningen att ”nöjdheten” med äldreboendena är den högsta på de senaste fem årens mätningar, med ett index på 71,5. Det är en stor ökning jämfört med förra årets 65,0.
  Också nöjdheten med hemtjänst ökar, och enligt undersökningen är särskilt upplevelsen av personalen mycket hög. Nöjdhetsindexet med hemtjänst ökar från 65,7 till 69,1.

Kommunala äldreboenden är mer populära än privata. Inom sjukvården är det tvärtom, men det offentliga knappar in. Nöjdheten med offentlig sjukvåd har ökat till 73,0, medan nöjdheten med privat sjukvård har minskat till 74,3.  I fjolårets mätning låg offentlig sjukvård på 70,1 och privat sjukvård på 76,2.
  Av alla de kommunala serviceinrättningar som har mätts är resultaten allra bäst för sektorn vatten och avlopp, där indexet nästan ligger på 80.
  Också förskolan ligger bra till med ett nöjdhetsindex på 75,6.