Bakgrunden är att undersköterskan utsattes för ett häftigt ryck av en vårdtagare, något som orsakade omedelbar smärta i nedre delen av ryggen. Efter magnetröntgen konstaterade läkaren att hon drabbats av diskbråck i ländryggen, och kvinnan opererades två gånger. Trots det hade hon fortfarande smärtor och det är dessa besvär som nu klassats som arbetsskada.
  – Man brukar mena att det är rent degenerativa, alltså nedärvda, förändringar som ger upphov till diskbråck och att vilken rörelse som helst kan utlösa det, säger Phillip Eldon.

Försäkringskassan godkände först inte besvären som arbetsskada och kvinnan överklagade då ärendet till förvaltningsrätten med hjälp av fackets jurister på LO-TCO Rättsskydd. Också förvaltningsrätten gick på Försäkringskassans linje. Ärendet överklagades då till kammarrätten som gav undersköterskan rätt och smärtorna klassades som arbetsskada.
  Försäkringskassan har nu fram till och med måndag möjlighet att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. Ännu har dock ingen överklagan kommit in.
  Kan det här ärendet leda till att fler liknande fall klassas som arbetsskada?
  – Ja, så kan man möjligen säga. Men det krävs ändå en bra medicinsk utredning i det enskilda fallet. Men absolut, man kan åberopa det här fallet, att arbete kan ge upphov till diskbråck, säger Phillip Eldon på LO-TCO Rättsskydd.