77 procent tycker det är mindre lämpligt att vara rökare när man jobbar i vård och omsorg. 72 procent tycker det är mindre lämpligt i förskola och skola.
  Novus har inte frågat varför, men nämner ändå två tänkbara orsaker: Dels att det inte är bra att lukta rök i dessa yrken, dels att man bör föregå med gott exempel i skolan.

Det är ett läkemedelsföretag som gett Novus i uppdrag att undersöka svenskarnas attityder till rökning i jobbsammanhang. Undersökningen visar också att 66 procent av svenskarna föredrar att jobba tillsammans med ickerökare om de kan välja. För 33 procent spelar det ingen roll. Bara en procent föredrar att jobba med rökare.
  47 procent skulle hellre anställa en ickerökare om de var arbetsgivare. Nästan lika många tror att arbetsförmågan påverkas till det sämre av rökning. Tidigare studier visar att rökare har mer sjukfrånvaro än ickerökare.
  Personer som själva röker är mer positiva till rökare än vad övriga är.

Novus har webbintervjuat 1155 vuxna svenskar, som ska vara ett representativt urval, alltså såväl ickerökare som rökare. Dessutom har man intervjuat 529 personer som röker regelbundet eller då och då.