Checklistan har tagits fram av Äldrecentrum tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SweDem. Den bygger på Socialstyrelsens riktlinjer.
  Tanken är att alla yrkesgrupper ska arbeta tillsammans med checklistan.
  – Checklistan är ett verktyg för lärande och reflektion på arbetsplatsen. Får man igång kommunikationen inom teamet blir det enklare att hitta lösningar, säger Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska och projektansvarig vid Svenskt demenscentrum i ett pressmeddelande.

Checklistan tar upp tio områden, bland annat läkemedel, fysisk och psykosocial miljö, psykiska symtom och dagliga aktiviteter. Man kan använda hela listan, eller bara de delar som är aktuella för verksamheten.

Några exempel på frågor från checklistan

• Finns en aktuell genomförandeplan som är godkänd av den boende och eller anhörig?
• Har en kartläggning gjorts av personens natt- och sömnrutiner/vanor?
• Känner all personal till vilka aktiviteter personen trivs med och tycker om?
• Är personen ljudkänslig (höga ljud, många ljud samtidigt etc)?
Vet all personal hur kommunikationen fungerar bäst för personen?