Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av LO och som tidningen Arbetet skriver om.
  – Sedan den förra undersökning genomfördes 2006 har förbunden tappat över 300 000 medlemmar och skyddsombuden har minskat med 4000. Färre får också den utbildning som krävs. Ett skäl kan vara att stadsbidraget till utbildningen har upphört.
  – Vi måste öka skyddsombudens status både avtalsvägen och  genom att ställa krav på regeringen, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet.

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan hög organisationsgrad, alltså hur många av de anställda som är med i facket, och skyddsombudens ställning. SCB har också frågat ett urval av skyddsombuden vilka de största arbetsmiljöproblemen är.
  Skyddsombuden inom Pappers, som har högst organisationsgrad och flest skyddsombud, har en stark ställning och anser inte heller att arbetsmiljöproblemen är så stora i branschen. Värst är det inom Hotell- och restaurangfacket, HRF,  där organisationsgraden är lägst och enbart 24 procent av skyddsombuden anser att de hinner med sitt uppdrag.

Kommunal tillhör de förbund som har en hög andel skyddsombud i relation till antalet medlemmar, 17 medlemmar på varje skyddsombud. Pappers har 13 och HRF 68.
  Däremot anser 55 procent av Kommunals skyddsombud att hög arbetstakt och för lite personal är en av de tre största arbetsmiljöproblemen. Det är högst inom LO. Ensamarbete och hög risk för olycksfall pekades också ut.