– Det är inte så stora skillnader, men man ser klara tendenser, säger Pia Kalm-Stephens, sjuksköterska vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och en av dem som gjort undersökningen.
  Enkäten har besvarats av föreningens medlemmar, som är sjuksköterskor. Men det finns också undersköterskor som utför allergitester.

Sambanden måste få mer uppmärksamhet, tycker Pia Kalm-Stephens. Det behövs fler undersökningar, och det behövs fler regler och rekommendationer om hur allergitester ska göras.
  Ett exempel är pricktest, där sköterskan droppar allergiframkallande ämnen på patientens underarm. Om man använder en så kallad dragbänk vid undersökningen, så ventileras ämnena bort. Men det finns inget krav på dragbänk, och bara 24 procent av de som svarade på enkäten uppgav att de använder dragbänk vid pricktest.

Allergisjuksköterskor har ofta astma eller allergier i släkten. 51 procent uppgav att de har det. Det kan vara en orsak till att man blir intresserad och söker sig till yrket, men det innebär också en ökad risk för att utveckla allergi. Till viss del kan det förklara varför fler är allergiska.
  – Det bör man tänka på när man anställer, kanske göra allergitest och testa lungfunktionen, säger Pia Kalm-Stephens.
  Undersökningen ska presenteras på Allergistämman i Göteborg 21 november.