Att skolsvaga elever ideligen rangordnas som bland de sämsta i klassen ökar inte deras lust och vilja att anstränga sig. Tvärtom. Att skolminister Jan Björklund (FP) för att framhäva sin handlingskraft hävdar motsatsen bör inte få stå oemotsagt.

Under femtiotalet fanns det forskare som hävdade att tobaksrökning var oskadlig för hälsan. Under nittiotalet fanns det fortfarande forskare som hävdade att koldioxidutsläppen var oskadliga för miljön. Dessa forskare gick tobaksindustrins respektive oljeindustrins ärenden. 
  I tisdagens pratshow med Hübinette på SVT påstod Jan Björklund att det fanns en studie som visade att de mest skolsvaga eleverna var de som gynnades av att tidigt få graderade betyg. De skulle inte alls förlora självförtroende för att de fick de lägsta betygen utan tvärtom sporras att anstränga sig mer. Ingen lärare som har skolsvaga elever lär hålla med om att det fungerar så.

Det är sant att det bara finns en studie som visar detta.  En studie som gjordes av en ekonom som själv anser att man inte kan dra sådana slutsatser av studien eftersom underlaget varit alltför bristfälligt. Vilket inte hindrar Björklund att torgföra dessa slutsatser.
  I samtalet med Hübinette upprepade Björklund sitt mantra om att det vore lika meningslöst att lära sig utan betyg som att hoppa höjd utan ribba. Som om lärandet i sig vore meningslöst. Den som påstår detta är alltså vår skolminister.

I radioprogrammet Kris i skolan avslöjades hur Jan Björklund systematiskt har ljugit med statistik för att svartmåla den svenska skolan.  Om den ovan nämnda studien var ett beställningsverk från Folkpartiet är inte bekant. Men det vore knappast ägnat att förvåna om så var fallet.  

Per Acke Orstadius,
fd lärare och lärarutbildare i Göteborg