gröna löven gulnat och fallit ner
till maskars fröjd och gamman
fulla av sommarsolsvitaminer.
En dag i sänder lider vi av gråhet
precis som det vi ser utanför.
Blött, drypande från dimmolnen
fälls fukten över oss och allt levande.
En dag i sänder och vi kan se solen
kylig luft och klart ljus ger glädje.
Solens strålar lättar på trycket av det grå,
det grå som gav oss tristess och trötthet.
Frostvit blänker i dag svarta asfalten
dikesrenens bruna grästorvor stelnat.
Bilar saktar farten i första vinterhalkan
dubbdäcken rasslar och vi känner vintern.