Forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har frågat 1 300 personer mellan 21 och 25 år om deras arbetssituation. Undersökningen visar bland annat att minskad kontroll och att jobbet inkräktar negativt på privatlivet har ett direkt samband med försämrad arbetsförmåga.
  – På motsatt vis rapporterade de unga arbetstagarna en förbättrad arbetsförmåga om de hade ökad kontroll över sitt arbete och fick mer stöd. Dessa faktorer verkar betydelsefulla för både unga kvinnor och män i arbete, möjligen på lite olika sätt, säger doktoranden Maria Boström i ett pressmeddelande.