I dag ligger arbetslösheten i Sverige på 7,6 procent. Regeringen och finansminister Anders Borg räknar med att den ska minska de närmaste två åren och vara nere på 6,7 procent 2014.
  LO:s ekonomer är betydligt mer pessimistiska. Enligt den konjunkturbedömning som presenteras i dag, tisdag, kommer arbetslösheten att stiga och ligga på 8,6 procent 2014.

Även när det gäller BNP-tillväxten gör LO-ekonomerna en annan bedömning än regeringen. Anders Borg räknar med 2,7 respektive 3,9 procents tillväxt 2013 och 2014. I LO:s prognos är motsvarande siffror 1,4 respektive 2,4 procent.