Simon Kyaga.Simon Kyaga.

Blev du förvånad?
  – Nej, jag blev inte förvånad. Däremot blev min professor Paul Lichtenstein förvånad, för han trodde att det var en myt. Jag arbetar kliniskt och har mött många patienter som har en exceptionell kreativ begåvning. Vi forskare får ta reda på hur det står till.

Är det skillnad mellan män och kvinnor?
  – Det var inga stora skillnader så att man kunde dra några växlar på det. Inom kreativitetsforskning talar man annars just om att det är skillnad mellan män och kvinnor. Det gäller hur man uttrycker sin kreativitet, till exempel vilket yrke man väljer. Beror det på kulturell tradition eller intressen som skiljer sig mellan könen?

Är det risk för att man försämrar kreativiteten när man behandlar sjukdomen?
  – Om man har en allvarlig psykisk sjukdom är det självklart att man ska behandla den. Risken för självmord är stor. Sen är det frågan om vilken medicin, vilken dos, vilka andra insatser som behövs, till exempel terapi. I dag gör man vårdprogram som rekommenderar korrekt behandling. Men vårdprogrammen får inte begränsa klinikerna. De måste kombineras med individuell hänsyn.