Inför avtalsrörelsen har de 14 LO-förbunden enats om att kämpa för en lönemodell där de som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden får lönepåslag räknat i kronor, medan de som tjänar mer får procentpåslag. Vid ett styrelsemöte i dag, måndag, spikades nivåerna.

LO-förbunden kräver 700 kronor mer i månaden till lågavlönade och 2,8 procents löneökning för de som tjänar över 25 000 kronor. Även lägstalönerna ska höjas med 700 kronor.
  – Det är väsentligt bättre för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden att få 700 kronor än att få 2,8 procent. Det kommer på sikt att utjämna könsskillnaderna på arbetsmarknaden, sa Annelie Nordström vid presskonferensen där kraven presenterades.
  Senare förtydligade hon att det krävs fler åtgärder.
  – Lönemodellen är en parameter, men det allra viktigaste för vår del är att kvinnor får rätt att jobba heltid. Det är något vi kommer att komma tillbaka till i våra egna krav.

Annelie Nordström framhöll också en annan punkt som LO-förbunden har enats om, nämligen att gemensamt kräva en avtalsförsäkring som ger 10 procent av lönen i sex månader till dem som är föräldralediga.
  – Att se till att männen tar ett större ansvar för barnen och familjen är oerhört viktigt. Det är en nyckelfaktor för att kvinnor inte ska släpa efter i löneutvecklingen.