Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännandegivande uppmanar regeringen att arbeta för ett socialt protokoll i EU.
  Utskottet anser inte att den fria rörligheten i EU får utnyttjas för att pressa löner och arbetsvillkor eller hota fackens rätt att med arbetsgivarna sluta avtal om löner och anställningsvillkor.
  Därför menar utskottet att det behövs ett socialt protokoll i EU som slår fast att löntagarnas fackliga och sociala rättigheter inte underordnas EU:s ekonomiska friheter.
  Arbetsmarknadsutskottet anser att mänskliga rättigheter, dit grundläggande fackliga rättigheter räknas, måste få ett starkare skydd inom EU.

Regeringspartierna reserverade sig emot dessa krav. Men utskottets majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade igenom ett antal motionskrav från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om ett socialt protokoll i EU.
  Om riksdagen beslutar sig för att stödja arbetsmarknadsutskottets förslag är inte regeringen tvingad att respektera beslutet. Den kan strunta i riksdagens uppmaning. Regeringen riskerar då i värsta fall en misstroendeförklaring och kan då tvingas avgå.