Det faller ett lätt snöblandat regn
trädens nakna grenar
svarta vajande siluetter
fåglarnas hem är tomt
ljuset silar genom en grå massa
tiden vilar i sin väntan……..