I våras fattade Arbetsmiljöverket ett beslut om att Leksands kommun skulle få böta om de inte införde arbetskläder på en av sina arbetsplatser. Det ville de inte. Kommunen överklagade beslutet till arbetsdomstolen. 
  Det var startskottet för en kampanj där Kommunal uppmanade alla sina avdelningar att anmäla alla arbetsgivare i landet som inte arbetskläder. Sammanlagt gjordes 35 anmälningar till arbetsmiljöverket i somras och nu börjar svaren komma.

Åtta av anmälningarna gjordes av sektioner i Malmö stad. Alla har fått avslag med motiveringen att det inte finns något som heter arbetskläder i de lagar och förordningar som Arbetsmiljöverket följer.
  – Vi måste hitta lagstöd eller stöd i andra föreskrifter för våra beslut och där finns ingenting som heter arbetskläder, säger Birgitta Sivnert, som utrett anmälningarna hos Arbetsmiljöverket.
  Samtidigt har hon skickat ut en varning till Malmö kommun om att Arbetsmiljöverket kan komma att kräva att de har bättre kontroll på vad personalen i hemtjänsten har på sig när de arbetar och hur de tvättar kläderna. Allt i syfte att komma åt smittspridningen.
  – Det har vi stöd för i lagen och en lösning för arbetsgivaren är att man köper arbetskläder för att klara det, säger hon.

 Ann Georgsson, Kommunal.Ann Georgsson.

Ann Georgsson håller inte med.
  – Ordvrängeri. Det finns andra begrepp som borde kunna möjliggöra att man kan driva anmälningarna. Vi måste pröva lagen, säger hon som nu kommer att se till att alla eventuella avslag på de 35 anmälningarna prövas i förvaltningsdomstolen.
  Enligt en undersökning som Kommunal gjort hos sina avdelningar tillhandahåller ungefär hälften av alla arbetsgivare inom hemtjänsten arbetskläder till personalen.
  – Det är inte tillräckligt för att förhindra smittspridning. Arbetsgivarna tänker på kostnaden det gör de inte. Exempelvis kostade det en halvmiljon kronor bara för att göra smittspårning när en diabetiker drabbades av den multiresistenta bakterien MRSA. Så mycket hade inte arbetskläderna kostat i hemtjänsten där.

Hon pekar också på de tragedier som följer i bakteriernas spår.
  – Man kan få dem i miljöer där man lägger om sår och sköter intimhygien. Det gör de flesta i hemtjänsten. Den som blir smittad får inte arbeta nära vårdtagare utan måste omplaceras tills man är smittfri, det kan ta ett halvår. På sikt kan spridningen leda till att människor dör i vanlig lunginflammation för att ingen medicin biter på den. Vi måste göra det vi kan för att hindra det.