Björn Johansson, läcksökare.

Vi träffar Björn Johansson en morgon i Västra Frölunda. Kollegorna på avloppsservice har tipsat om en eventuell läcka på Norra Dragspelsgatan. En lugn gata utan genomfartstrafik vilket ökar säkerheten.

Björns första åtgärd är att ta fram sin lyssnarstav, hans viktigaste hjälpmedel, och lyfta av locket till en serviceventil. Med staven lyssnar han efter läckor på serviceventiler och uttag för brandposter. Är det en läcka fortplantas ljudet till lyssnarstavens ”handtag” som är ihåligt och försett med ett membran, och mycket känsligt. En läcka hörs på flera hundra meters avstånd och om Björn slinter och slår i den med handtaget mot örat riskerar han att få en hörselskada.
  – Den är fantastisk, så enkel och så bra att ha. Hör vi en läcka går vi vidare och kan oftast lokalisera och märka ut den på metern när med hjälp av en korrelator och en markmikrofon som sista bekräftelse, säger Björn.

Björn Johansson, läcksökare.Björn informerar kollegorna om att det är inte är någon vattenläcka, men att han hittat en överasfalterad serviceventil som han ber dem ta fram.

Arbetsdagen börjar vid halvsju i Rörnätservice lokaler på Ringön. Björn läser av ett datasystem för att se om någon av de 60 mätzonerna har larmat om stor vattenförbrukning.
  – Vi mäter mellan klockan två och fyra på morgonen, ser vi att det gått åt mycket vatten i någon av mätzonerna då är det en signal om en eventuell läcka, säger Björn.
  – Är det inget akut ser jag vad vi har för jobb inne och sedan har vi egna projekt i våra respektive områden. Är det däremot något akut faller hela planeringen, så det gäller att vara flexibel.

Björns område omfattar hela västra Göteborg, enbart Frölunda och Tynnered är som en halvstor stad med drygt 130 000 invånare. Och det läcker hela tiden, vissa läckor följer de över tid för allt är inte akut.
  Att arbeta som läcksökare kräver en lång inlärningstid. För Björn Johansson handlade det om 25 år på de flesta verksamheter av vattensidan inom Göteborg Vatten innan han kom han över till rörnätservice vatten och läcksökningsteamet, där han har varit i drygt tio år.

Björn Johansson, läcksökare.Med hjälp av datorn i servicebilen kan Björn bland annat få fram i princip all information om vattenledningsnätet i hela Göteborg.

Arbetet handlar mest om dricksvatten i de totalt 175 mil långa vattenledningar med bland annat cirka 10 000 brandposter och 46 000 service- och avstängningsventiler att hålla reda på. Enda sättet att lära sig är genom att vara med i verksamheten, vilket innebär att alla på läcksökningen är erfarna medarbetare.
  – Vi är fem läcksökare i Göteborg. I genomsnitt har vi trehundrafemtio läckor per år och med vår aktiva läcksökning hittar vi drygt hundra av dem, säger Björn Johansson.
  – Det gör att vi kan planera bra och slippa stora skador som översvämmade källare, underminerade gator som plötsligt öppnar sig och andra problem. Det rör sig om enorma volymer vatten med ett tryck på i genomsnitt fyra och ett halvt kilo.

På Norra Dragspelsgatan hittade Björn ingen läcka, antagligen är det regnvatten som kommer in i avloppsledningarna. I stället åker vi till Guldheden för att leta efter en sannolik men ännu oupptäckt läcka.
  Tipset är att leta vid en rejäl sättning i Dr Sahlens gata, men trots att lyssnarstaven används på serviceventiler och brandposter är det väldigt tyst. Björn åker ner till Ringön för lunch och uppdatering och planerar att söka vidare om det inte händer något akut under eftermiddagen.

ID. Björn Johansson

Ålder: 59.
Bor: Radhus i Västra Frölunda.
Lön: 27 500 kronor exklusive jourtillägg för 200 tim/år.
Bakgrund: Några år på Lindholmen och Eriksbergs varv i Göteborg, därefter 35 år på Vattenverket.
Facket: Engagerade och med i aktuella frågor, har kontor i våra lokaler och är lätta att nå.
Bäst med jobbet: Frihet under ansvar, att kunna ta egna initiativ, bra gäng med goa gubbar och gott kamratskap och låg personalomsättning.
Sämst med jobbet: Arbetstider under jouren, (o)säkerheten vid nattarbete, och vid inbrottslarm från reservoarer och tunnelsystem. Arbetsmiljön med tanke på trafiken, den ökar och blir alltmer hetsig.