– Det var en ren slump att vi upptäckte det. Det var en timvikarie som behövde hjälp med att fylla i listan. Och då slog det mig: undrar hur det ser ut med övertidsersättning för vikarierna, säger Åsa Forssell, vice ordförande i Kommunals sektion i Vindeln.
  Orsaken till missen är av administrativ natur.
– Ett av problemen har varit att flera av de här vikarierna har arbetat inom flera enheter och därför lämnat in flera lönerapporter, säger personalchefen i Vindeln, Göran Dahle, till tidningen Folkbladet som skrivit om saken.

Flera av de berörda är timvikarier. Och som timvikarie utgår övertid när timmarna överstiger 165 per månad, enligt avtalet på kommun- och landstingssidan.
  Kommunal krävde ersättning retroaktivt för de 19 personerna från och med maj 2011. Totalt har kommunen efter avslutade förhandlingar fått betala ut 76 800 kronor. Det gällde 350 övertidstimmar.
  – Vi kunde kanske ha backat tillbaka ännu längre i tid men det är ändå en ansenlig summa kommunen nu får betala, säger Åsa Forssell.
  Oktoberlönen blev högre än vanligt för dem som nu fått sin övertidsersättning. För några av de 19 personerna rör det sig om ett rejält tillskott, säger Åsa Forssell.
  – Jag pratade nyligen med en medlem som hade fått en lön på 55 000 kronor i oktober.

I Skellefteå har Kommunal uppmärksammat samma sak tidigare. Men Maria Hansson, ombudsman på Kommunals förbundskontor i Stockholm, tror inte att problemet är särskilt utbrett.
  – Numera tror jag att de flesta arbetsgivare har koll på det här, säger hon.

Övertidsersättning

Detta gäller enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting:
• För vikarier som går på schema ska mertid upp till 100 procent och sedan övertid betalas ut vid tid som går utanför schemat.
• För timvikarie utan fast schema ska övertid utgå när antalet arbetade timmar överstiger 165.