– Vi hade en diskussion senast igår om att göra en 6 6a-anmälan, säger Kommunals ordförande på sjukhuset, Carina Svensson.
En sådan anmälan betyder att skyddsombud kräver åtgärder från arbetsgivaren.
Efter sommaren har personalstyrkan på sjukhuset minskat med omkring 350 personer och antalet anställda måste minska med ungefär 200 till, för att budgeten ska hålla, enligt sjukhusets ekonomichef, Håkan Cederholm. Det är till klart största delen Kommunals medlemmar som drabbas.
Varför är det så, att ni måste skära ner mest på undersköterskor?
– Vi har inte gjort någon sådan prioritering. Men det är ju så att undersköterskor och sjuksköterskor är de stora personalgrupperna. Vi har inte tagit något beslut om att det är just undersköterskor vi inte ska ersätta, säger Håkan Cederholm.
Enligt Kommunal är det inte bara undersköterskor som försvinner. Det gäller även grupper som städare och patienttransportörer
Än så länge har ingen anställd sagts upp. Utan det är vikariat som inte tillsätts, timanställda som inte får jobba längre och tjänster som inte återbesätts när någon slutar.
Och Håkan Cederholm tror inte att det kommer leda till uppsägningar heller.
– Nej vi har så hög personalomsättning här. Vi tror att vi kan klara detta med naturliga avgångar.
Att det försvinner personal börjar märkas rejält, enligt Kommunals Carina Svensson.
– Just nu är arbetsmiljön på väldigt slak lina. Det är uppgivna medlemmar. Vi springer fortare och fortare. Förslitningsskadorna börjar märkas. Det är ständiga besök hos företagshälsovården.
Ökar sjukskrivningarna?
– Ja det gör de. Det är många med ryggvärk och många som blir infektionskänsligare.
Nyligen kom besked från arbetsgivaren att inga ansökningar om semester under julhelgerna har beviljats. Även ansökningar om föräldraledighet som inte kommit i tid avvisas.
Som Kommunalarbetaren rapporterat om tidigare (nr 13/2012) är det besparingar och ekonomiska underskott i alla Sveriges landsting.  På SUS är det nästan en halv miljard kronor som ska skäras bort för att få budgeten i balans. 
Och det är inte bara personalneddragningar som är aktuella. Vårdplatser försvinner också, kapaciteten på förlossningen minskas samtidigt som barnafödandet inte minskar.
Vad säger patienter och anhöriga?
– De ser att personalen springer benen av sig men de reagerar mest på situationen i stort. Jag har inte hört att det är något negativt mot personalen, säger Carina Svensson.

6 6a-anmälan

Så här står det i den sjätte paragrafen i sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen:
Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. 
Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. 
På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. 
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. 
Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas.