Studien bygger på intervjuer med 1000 medlemmar i Unionen i åldern 20–50 år med minst ett barn under 12 år. Både anställda och chefer har fått svara på frågorna.

Undersökningen visar att mer än var femte anställd kvinna inte har fått del av samma löneökningar under föräldraledigheten som arbetskamraterna har fått.
  En tredjedel av de anställda kvinnorna har vid anställningsintervjun fått frågan om de planerar att skaffa barn. Motsvarande siffra för männen är 7 procent.
  Kvinnor tar i större utsträckning än män ut föräldraledigheten.
Mer än hälften av männen och kvinnorna, oavsett position, tycker att det är svårt att kombinera barn, familj och arbete.

Hälften tar hjälp från någon annan för att klara arbetsliv och föräldraskap. De allra flesta får hjälpen från någon annan i familjen eller släkten. En av fem använder sig av RUT–avdraget för att anlita någon utanför familjen för att lämna, hämta eller ta hand om barnen.
  Bara en av tio har utnyttjat regeringens införda jämställdhetsbonus som ska uppmuntra männen att ta ut mer föräldraledighet.
  De intervjuade svarar att mer jämställda löner är bästa vägen för att få mammor och pappor att dela mer lika på föräldraledigheten.