Nu har vi svart på vitt hur det ser ut med deltiden och hur heltiden fungerar i praktiken. Och det är förskräckande siffror som KA kan redovisa i dag: Varannan kommunanställd kvinna arbetar deltid! (se länk) Det är mer än 100 000 fler än vad kommunerna redovisar, 287 823 kvinnor.
  Simrishamn finns bland de tio kommuner som har högst andel kvinnliga deltidare. Där syns ännu ingen ”FI-effekt”. Gudrun Schyman är inte nöjd, (se länk). 

En stor andel deltid är ofrivillig i Sverige: 138 300 kvinnor i alla sektorer vill jobba mer, men redovisas ändå inte som arbetslösa i statistiken. (Det finns också deltidsanställda män, men eftersom 80 procent av de kommunanställda är kvinnor handlar detta samhällsproblem om kvinnors verklighet.) Frivillig deltid kan handla om många saker, exempelvis omöjliga scheman, nattarbete, för mycket helgjobb, ansvar för hemservice. Eller att fritids inte fungerar, att föräldrar behöver tas om hand, som Kommunal visat i rapporter.

Med andra ord en sviktande välfärd som får konsekvenser för både inkomst nu och pension. Till detta kommer de timavlönade, som ofta jobbar runt 40 procent. De är 114 000 i kommunerna och 80 procent av dem är kvinnor.
  Ett fast jobb och en lön att försörja sig på, är ingen självklarhet i Sverige för en stor grupp kvinnor. Skämmigt är vad det är!
  I kommande nummer presenterar vi också goda exempel.