Åtta av tio kommunanställda är kvinnor och den utbredda deltiden bland dem sägs vara en prioriterad fråga. Deltidsarbete bidrar nämligen till ekonomisk ojämställdhet mellan män och kvinnor.
  – Det är många aspekter som är negativa om man befinner sig i deltidsarbete under långa perioder. Det påverkar pensionen i framtiden, löneutvecklingen blir långsammare och man har mindre att leva på. Det är viktigare att tänka på om man har låg lön då varje krona är mer värd, säger Thomas Andrén på Konjunkturinstitutet som analyserat deltidsarbetets effekt på lönen.

Deltidsfrågan är ofta uppe på högsta politiska nivå. Stefan Löfven (S) vill lagstifta om rätt till heltid och statsministern vill också att fler kvinnor jobbar heltid. I många kommuner har det fattats politiska beslut om att heltid ska vara en rättighet, och det förs statistik. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting var 31 procent av kvinnorna i kommunerna deltidsanställda 2011. Det motsvarar drygt 172 000 personer.
  Men KA:s granskning visar att verkligheten är en annan. Varannan kvinna arbetar deltid i kommunerna, eller närmare 288 000 personer. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, och visar hur kvinnorna faktiskt arbetat 2011.

Anledningen till att kvinnorna som jobbar deltid är fler i verkligheten är att alla kvinnors faktiska arbetstid räknas. Timavlönade, deltidsanställda och hon som är anställd på heltid men jobbar deltid. I den vanliga statistiken räknas bara hur man är anställd på pappret, de timavlönade finns inte med och de står troligen för en stor del av den dolda deltiden. När KA frågade runt 40 personalchefer angav en fjärdedel bland annat timmisarna som förklaring till att deltidsarbetarna är fler i verkligheten. Än vanligare var förklaringen att kvinnor själva valt att jobba mindre, av olika skäl.
  Anita Nyberg har tagit del av KA:s granskning. Hon är professor emerita vid Stockholms universitet, tidigare vid Arbetslivsinstitutet, och har under många år studerat hur kvinnor och män arbetar. Hon menar att det är viktigt att lyfta fram att många fler kvinnor faktiskt arbetar deltid.
  – Det är jätteviktigt att titta på hur det ser ut i verkligheten. Annars överskattar man jämställdheten och tror att kvinnor har bättre möjligheter att försörja sig än de faktiskt har.

Förra året fanns mer än 114 000 timavlönade i kommunerna, 80 procent är kvinnor. De största yrkesgrupperna finns inom Kommunals område och de jobbar ofta omkring 40 procent. Flera kommuner ifrågasätter rimligheten i att räkna timavlönade, eftersom det politiska målet om fler heltider inte gäller den gruppen.
  – Då ser de inte problemen. De borde se till alla som jobbar där, och det är kanske också bland de tillfälligt anställda som det finns mest problem. Det är en paradox att det är så i den politiska sektorn där alla talar om hur viktigt det är med heltid, säger professor Anita Nyberg.

Deltidsarbete

Tre vanligaste yrkena bland deltidsanställda kvinnor:
• Vårdbiträde
• Undersköterska
• Personlig assistent
Källa: KA:s enkät

Tre vanligaste yrkena bland timavlönade (ca 114 000 i kommunerna):
• Vårdbiträde
• Barnskötare
• Undersköterska och skötare
Källa: SKL

Vanligaste orsakerna till kvinnors deltidsanställningar (antal kommuner som angett det skälet):
1. Verksamhetens behov  (31)
2. Eget val, tex ta hand om barn eller för krävande jobb (20)
3. Delpension, sjukdom (4)
Källa: KA:s enkät

Sysselsättningsgrad
Cirka 120 000 av de deltidsanställda kvinnorna är anställda på mellan 75 och 99 procents tjänst. 50 000 på upp till 74 procent. Timavlönade jobbar ofta runt 40 procent. Källa: SKL

KA:s enkät till kommunerna
KA frågade 46 personalchefer varför deltiden ser ut som den gör i deras kommun, bland annat.  I urvalet ingår bland andra kommuner med mest deltid, minst deltid och de tio största städerna. 42 har svarat och de är:
Avesta, Bjurholm, Bollnäs, Botkyrka, Essunga, Finspång, Gnosjö, Gällivare, Göteborg, Jönköping, Karlsborg, Karlstad, Kiruna, Linköping, Ljusdal, Luleå, Malmö, Malå, Munkedal, Munkfors, Norrköping, Osby, Perstorp, Piteå, Simrishamn, Skellefteå, Sollefteå, Stockholm, Sävsjö, Söderhamn, Södertälje, Tanum, Tingsryd, Uppsala, Vindeln, Vårgårda, Västerås, Växjö, Åsele, Älmhult, Örebro, Örkelljunga.