Vad är det viktigaste som Barack Obama åstadkommit under sina fyra år som president?
  – Vårdreformen ”Affordable Care Act”, eller Obamacare som den kallas, är ett stort steg i rätt riktning för att se till att alla har möjlighet till en bra vård. Jag vill också nämna stödpaketet som räddade bilindustrin och därigenom tusentals arbeten. Stödpaketet räddade vår ekonomi och förhindrade att recessionen övergick i depression.

I valrörelsen 2008 lovade Obama att genomföra en lag som ger lönearbetare rätt att organisera sig. Vad säger du om att lagen inte har genomförts?
  – Vi är naturligtvis besvikna över att han inte drev igenom ”the Employee Free Choice Act” direkt när han blev vald. Vi behöver en övergripande arbetsrättslagstiftning i USA eftersom vi sannolikt har den svagaste lagstiftningen för arbetare i hela den industrialiserade världen. 

Pressen mot kollektivavtalen har varit hård i flera delstater de senaste åren, Wisconsin är en av de delstater som har förbud mot kollektivavtal för offentliganställda, vad har hänt?
  – På ett sätt lyckades guvernör Walker i Wisconsin väcka upp arbetarrörelsen och alla lönearbetare. Vi gick samman för att försvara den grundläggande rätten att förhandla kollektivt på ett sätt som vi inte sett på länge. Skälet till att vi ser den här ökade attacken mot facken och mot offentliganställda i synnerhet handlar om att högerflygeln är fullt medvetna om fackens styrka och därför försöker knäcka oss.
 
Vad är viktigast att förändra framåt?
  – Vi måste slåss mot ett upphävande av vårdreformen och vi måste fortsätta driva arbetsrättslagstiftningen så att alla lönearbetare har rätten och möjligheten att organisera sig och skapa fackklubbar på arbetsplatserna om de vill det. Vi behöver också skapa nya arbeten, både inom privat sektor och med statligt stöd som infrastruktursatsningar.
 
Hur skulle en vanlig lönearbetare påverkas om republikanernas Mitt Romney vinner och blir ny president?
  – Romney/Ryan-kampanjen har inte gjort någon hemlighet av vad de vill göra om de blir valda. De upphäver vårdreformen ”the Affordable Care Act”, de kommer att försöka upphäva en lag som skyddar lönerna inom byggindustrin och de skulle ge de rikaste två procenten skattelättnader på bekostnad av de svagaste i samhället vars skyddsnät skulle försämras.