Det är Dagens Samhälle som har granskat om kommunerna och de största privata vårdarbetsgivarna begär utdrag ur polisens belastningsregister. KA har tidigare berättat om hur allt fler kommuner kräver utdrag (se länkar). Nu visar nya siffror att den stadiga ökningen fortsätter. Rikspolisstyrelsen beräknar att 203 000 kommer att begäras i år.

Arbetsgivaren ska enligt lag kontrollera om den som anställs för att arbeta med barn straffats för barnsex eller grova våldsbrott. De utdragen från belastningsregistret visar om man straffats för bland annat barnpornografibrott.  Men flera arbetsgivare går längre än så. Alla, även vikarier, som anställs i äldreomsorgen och hemtjänsten ska visa utdrag. Då syns alla brott man straffats för.
  KA har tidigare berättat om Uppsala (se länk) som ställer krav på utdrag ur belastningsregistret även när det inte finns lagstöd.  Det handlar om både vikariat och fasta tjänster i hemtjänsten och äldreomsorgen.  Kommunen ställer också det kravet på anbudslämnarna vid upphandling av äldreomsorg och hemtjänst.

Nu kräver också sex av de tio största omsorgsföretagen utdrag ur belastningsregistret. Ett av dem är Frösunda som begär registerutdrag för alla som ska arbeta med brukare, alltså även äldreomsorg.
  – Vi gör det eftersom vi arbetar med personer som är i beroendeställning, säger personalchef Lena Alserud till Dagens Samhälle.
  Carema har hittills valt att inte gå längre än lagkravet när det gäller utdrag. Personalchefen Margareta Sööder säger att frågan är komplex.
  Företagen som kollar mer än lagen kräver är Attendo, Humana, Försunda, Omsorgshuset, Särnmark och Innovativ Omsorg. Företagen som inte har riktlinjer för det är Carema, Aleris, Förenade Care och Olivia.

Fotnot: Av de 213 kommuner som svarat på Dagens Samhälles enkät anger 53 att de begär utdrag ur registret i fler fall än de är skyldiga att göra enligt lag.

Belastningsregistret 

Vissa brott visas
Om man ska arbeta eller praktisera inom skola, barnomsorg, HVB-hem eller med vissa insatser åt barn med funktionshinder (LSS) kräver lagen ett utdrag ur belastningsregistret. Det begär man själv hos polisen. Utdraget är ett original, gäller ett år och kuvertet får öppnas.
Ett sådant utdrag visar om man straffats för sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov eller grovt rån de senaste tio åren.

Alla brott visas
Om man beställer ett utdrag ur belastningsregistret för att få jobb i hemtjänsten i en kommun som kräver det, visar utdraget alla brott som man straffats för. Utdraget begär man själv hos polisen. Här kräver arbetsgivarna att kuvertet är oöppnat. Alla typer av brott visas, men en utsortering sker efter fem eller tio år beroende på straff.

Arbetsgivaren tar utdrag
Om man ska arbeta inom rättspsykiatrin begär arbetsgivaren utdrag. Alla brott visas där åtal är väckt. Här visas alla typer av brott, men en utsortering sker efter fem eller tio år beroende på straffet.