Det handlar främst om vattenbolagen i Aten och Thessaloniki. Trojkan, det vill säga EU-kommissionen, IMF och den Europeiska Centralbanken (ECB), har krävt att vattenanläggningarna ska privatiseras. Det ska bidra till statsinkomsterna och minska skulderna. Redan nu äger det franska Suez Environnement 5,3 procent i vattenbolaget i Thessaloniki.
  Ett grekiskt medborgarinitiativ, ”Save Greek Water” har startats och har haft sittdemonstrationer utanför Atens vattenbolag.

I Europa är annars trenden att ta tillbaka vattendriften i offentlig regi, bland annat i Paris.
  EPSU, den fackliga federationen för offentligt anställda, har krävt att trojkan slutar påtvinga länderna privatiseringar.