Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av hur säkerhetstänkandet är, skriver tidningen Vårdfokus. De utvalda kommer att få frågor om rutiner, stickskyddade produkter och om de själva har fått någon stick- eller skärskada.

Enkäten ska bland annat skickas till undersköterskor, tandsköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.