AFA Försäkring har fördelat 16,3 miljoner till åtta olika forskningsprojekt. Flera av dem har kopplingar till kommunalares arbetssituation:
  • Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet får 3,1 miljoner kronor för att undersöka 110 sotares hälsa. Syftet är att undersöka om de kolpartiklar som sotare får i sig via andningsvägarna och huden orsakar cancerogena DNA-förändringar.
  • Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet får 2,9 miljoner kronor för att hitta nya sätt att få ihop arbete och privatliv. Institutet ska bland annat intervjua anställda och chefer inom kommuner och landsting. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till att färre kvinnor i den offentliga sektorn blir långtidssjukskrivna.
  • Kungliga Tekniska Högskolan får 800 000 kronor för att studera hur anställda som arbetar med mobil teknik, till exempel smarta telefoner,  rör sig. Forskarna ska också ta fram lösningar för att öka rörelsefriheten och variationen.
  • Mälardalens högskola får 576 000 kronor för att undersöka hur äldre kvinnor vill att arbetslivet ska förändras för att de ska kunna arbeta längre. Det kan till exempel handla om ändrade arbetstider eller nya arbetsuppgifter. Högskolan ska intervjua 20 undersköterskor som är äldre än 55 år inom äldreomsorgen i Västerås.

Fotnot: Afa försäkring är ett försäkringsbolag som ägs av parterna på arbetsmarknaden.