Anki Steneryd.Ann-Ci Steneryd.

Det har blåst upp till strid om budgeten för vård- och omsorgsförvaltningen i Hedemora.
  Majoriteten i kommunen (S + V + C + FP) vill spara på lokaler och ta bort personal.
  – De som påverkas är vi kommunalare. De vill förstärka cheferna och ta bort personal i verksamheterna, säger Ann-Ci Steneryd.

Den här gången valde Kommunal ett nytt sätt att påverka. De lämnade ett eget budgetförslag för vård och omsorg.
  I Kommunals förslag tas samtliga områdeschefer/mellanchefer bort, de vill slå samman vård- och omsorgsförvaltningen med socialförvaltningen, förbättra vikarierutinerna samtidigt som de efterlyser ett långsiktigt tänk kring lokaler där arbetsmiljön har en viktig roll.
  – Det här är ju ingen happening utan seriösa förslag. Skillnaden är att vi nu skrivit ned dem. Vi hoppas förstås att det leder till något bra och att de tar oss mer på allvar i framtiden.

Tidigare har Kommunal framfört sin kritik via samverkan eller mbl. Något som inte fungerat helt tillfredsställande.
  – Nackdelen med samverkan är att våra förslag aldrig kommer ut. Vi lämnar förslag men de försvinner. Då är det lättare med mbl, då finns det antecknat för andra att se. Men politikerna måste börja efterfråga mbl-protokollen istället för att bara lita på tjänstemännen att det är förhandlat. Tjänstemännen är ju inte intresserade av vad de fackliga organisationerna tycker, säger Ann-Ci Steneryd.

Det senaste året har alla arbetsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen i Hedemora gjort en ”genomlysning” av verksamheten. Gör man rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt?Syftet var att göra arbetet mer effektivt. Personalen fick använda post-it lappar i olika färger för att markera hur de arbetade under så gott som varje minut av dagen.
  Alla utom cheferna var med i projektet. I Kommunals ”skuggbudget” föreslår de att även cheferna ska mäta sin tid.
  – Vi har redan föreslagit det och gett dem post-it lappar, men de har inte gjort det än. När vi gjorde detta sades det att vi ”inte skulle vara rädda för förändringar”. Nu är det upp till bevis för cheferna. Visst behöver vi chefer, men vi behöver inte de onödiga cheferna, säger Ann-Ci Steneryd.

På fullmäktiges sammanträde 18 december ska det fattas beslut om 2013-års budget för vård- omsorgsförvaltningen.
  – Våra förslag är ju början, inte ett slut. Även om vi gör allt vad vi kan, säger nej, och lyfter alternativ är det ju politikerna som äger frågan och de kan ju gå på sitt förslag i alla fall. Men då är det bara för oss att ta på oss den fackliga kostymen igen för att försöka påverka så mycket som möjligt utifrån den verkligheten. Vi stänger ju inte dörren och går hem.