Den danska forskaren Ida EH Madsen har tagit data från en svensk och fyra danska intervjuundersökningar och jämfört dem med uppgifter om förskrivning av antidepressiv medicin. Resultaten visar att de som utsatts för våld på jobbet är överrepresenterade bland dem som fått behandling med antidepressiva.
  Däremot finns inget liknande samband när det gäller ångestdämpande medicin.

Personer med jobb som ställer stora känslomässiga krav är också överrepresenterade när det gäller antidepressiva, visar avhandlingen. Det gäller bland annat vård och omsorg.
  Samtidigt visar en annan dansk undersökning som KA skrev om igår, tisdag, att arbetssituationen inte behöver vara förklaringen, eftersom de vård- och omsorgsanställda tog mer antidepressiva än andra yrkesgrupper redan innan de började arbeta.