Sverige måste utbilda fler som i framtiden kan utföra viktiga välfärdsarbeten, men de urholkade yrkesprogrammen i gymnasieskolan riskerar att få ödesdigra konsekvenser. Idag råder det brist på sjuksköterskor och framtida pensionsavgångar kommer att göra behovet av fler undersköterskor stort i framtiden. Fram till 2025 beräknas fler än var tredje undersköterska gå i pension. För att höja kvalitén i välfärden är det nödvändigt att fler unga vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken.

Idag gapar bänkraderna tomma på Vård- och omsorgsprogrammets gymnasieutbildningar. Bara sedan 2009 har antalet sökanden fallit med 35 procent. För att fler ska vilja arbeta inom viktiga välfärdsyrken, behöver arbetsvillkoren förbättras. Lönerna måste höjas, otrygga anställningar bekämpas och rätt till heltid införas. Men det räcker inte, för att fler ska vilja gå Vård- och omsorgsprogrammet måste också utbildningen förbättras.
  Alla yrkesprogram ska ge behörighet till studier på högskolan. Det är nödvändigt för att framtidens undersköterskor ska få de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden. Självklart måste också den som har gått Vård- och omsorgsprogrammet enkelt kunna utbilda sig till sjuksköterska. Det räcker inte att regeringen utreder en eventuell inriktning av programmet, som ska ge möjlighet till högskolestudier. Det måste gälla alla gymnasieutbildningar och för alla som går Vård- och omsorgsprogrammet.

Ett yrke kan man inte enbart lära sig i skolbänken. Skolans arbete med arbetsplatsförlagt lärande (APL) fungerar inte tillräckligt bra idag. Många får inte det antal veckor som man har rätt till och kvalitén är alldeles för ofta undermålig. Skolans arbete med APL måste förbättras och kommuner och landsting ta ett stort ansvar för att elever på Vård- och omsorgsprogrammet får APL-platser med bra kvalité.
  För att göra Vård- och omsorgsprogrammet mer attraktivt vill Ung Vänster att alla elever ska garanteras sommarjobb i kommuner och landsting. Det skulle vara en viktig förändring, som skulle göra att fler valde att söka sig dit, men som också skulle göra det lättare att lösa det växande problemet med att rekrytera personal till välfärden.

Yrkesprogrammen ska ge oss de kunskaper vi behöver och de utvecklingsmöjligheter vi är värda. Om flera unga ska jobba inom viktiga välfärdsyrken i framtiden, måste Vård- och omsorgsprogrammet rustas upp. Framtidens undersköterskor förtjänar inget mindre än att få den bästa tänkbara utbildningen.

Stefan Lindborg,
förbundsordförande Ung Vänster