Jacob Risberg, Svenska kyrkan.Jacob Risberg.

Ger EU dubbla budskap om bosättningarna?
  – Ja. De säger att bosättningarna är illegala, men sedan låtsas man inte om att handeln med Israel innefattar produkter från de illegala bosättningarna. EU importerar 15 gånger mer från bosättningarna på ockuperad palestinsk mark än från palestinierna själva.

Vad får produktionen och exporten från bosättningarna för konsekvenser?
  – Konsekvensen blir att bosättningarna kan fortsätta bygga ut eftersom Israel inte får någon anledning att inte bygga då det inte kostar dem något. EU är Israels – och därmed bosättningarnas – största marknad utanför Israel. Det ger möjlighet att påverka.

Kan jag som konsument veta vad i min butik som kommer ifrån bosättningarna?
  – Nej, inte i dagsläget. Inte i Sverige. I Storbritannien och i Danmark har man märkning så konsumenterna kan se om det kommer ifrån en bosättning. Sverige bryter mot EU:s direktiv om otillbörlig marknadsföring, man får inte vilseleda konsumenter att köpa en vara man annars inte skulle köpa.

Vad kan man göra som konsument?
  – Jag tycker att man först och främst kan fråga i butiken, de har skyldighet att veta varifrån varan kommer. De har koll på det eftersom det finns system för att kontrollera varifrån varor kommer.

Vad borde den svenska regeringen göra?
  – Till att börja med införa en korrekt ursprungsmärkning så konsumenterna kan avgöra om de vill köpa produkterna från bosättningarna eller inte. Sedan borde man se över hur svenska företag handlar med och investerar i bosättningarna.

Vilka konsekvenser får handeln för palestinierna?
  – Eftersom bosättarna bygger på ockuperat område är det många palestinier som blivit utan land och mark. Dessutom förhindrar bosättningarna rörligheten och palestiniernas vardagsliv. Många palestinier tvingas stå i köer vid vägspärrar flera timmar varje dag vilket slår hårt mot den palestinska ekonomin.