Den danska studien omfattar 1 946 kvinnor som gick färdigt sin vård- och omsorgsutbildning 2004. Forskarna vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har analyserat data om vad de har fått för receptbelagd medicin mellan åren 1995 och 2008.

Resultaten visar att kvinnor som jobbar i vården och omsorgen i högre grad andra behandlas med antidepressiv medicin. Däremot går det inte att säga att deras arbetssituation ligger bakom problemen. De vård- och omsorgsanställda fick nämligen mer antidepressiva än andra även innan de gick sin utbildning och började arbeta.
  När forskarna drog streck hade de 1 946 kvinnorna jobba i fem år. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø betonar att studien inte ger svar på hur långvarigt arbete inom vården och omsorgen påverkar den psykiska hälsan.