Bläcket från underskrifterna på det förra avtalet har knappt torkat. Och långt ifrån alla har fått sina nya löner. Ändå är det dags för nya förhandlingar. 

2013 går Kommunal in i förhandlingarna med en enig LO-samordning bakom sig, och en ny variant av lönekrav. På avtalsområden med löner under 25 000 ska facket kräva krontalspåslag. För övriga gäller procentpåslag. Om arbetsgivarna går med på det får  lågavlönade högre procentuellt påslag än högavlönade.
  Men Kommunal kommer inte i kapp industrin i kronor räknat. Har ni sänkt ambitionsnivån?
  – Nej den har inte minskat men det här är en konstruktion som ger mer procent till dem som tjänar lägre. Tidigare har lågavlönade också bara fått procent, det här är en jätteskillnad. Det gör att lågavlönade inte tappar.
  Har Kommunal vikit sig i LO-fajten om kvinnolönerna?
  – Det tycker jag inte. Vi löser inte de strukturella problemen. Men tillsammans med till exempel föräldrapenningtillägg på manliga avtalsområden kan det vara ett instrument. Vi gör saker på flera fronter och hela LO-samordningen är mer framåtsyftande än tidigare.

I förra avtalet försvann individgarantin. I Luleå har det lett till att en del blivit utan löneökningar (se länk). Lenita Granlund är ändå tveksam till individgarantin.
  – Det kan vara lättare för en arbetsgivare att gömma sig bakom en individgaranti på 100 kronor än att ge någon noll kronor, för då krävs att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan.
  De flesta avtal i år är ettåriga.
  –Det ger inte mycket arbetsro, man hinner inte med några stora processer på det sättet.

Men Lenita Granlund vill inte gå in på vilka frågor som fått stryka på foten när fokus läggs på siffrorna. Däremot tror hon inte att Kommunal kan påverka avtalslängden, industrin styr.
  I förra avtalsrörelsen fanns delade turer på agendan.
  – Krav på delade turer kommer att finnas med på ett eller annat sätt.
  Rätt till heltid behandlas i en arbetsgrupp, det blir inte ett avtalskrav.
Kommunal fick senast igenom en maxgräns för visstidsanställning på tre år.
  – Det viktigaste är att man kommer in i fast jobb snabbare. Jag vill inte säga två år, men att det ska vara bättre begränsningar. Det är möjligt att vi dammar av det gamla kravet.

Vad händer nu?

LO ska först spika siffrorna i avtalskraven.
Sedan fattar Kommunals förbundsstyrelse beslut om avtalskraven.
Strax före jul lämnar Kommunal sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Landsting.
Nuvarande avtal går ut den 31 mars 2013.
Under våren förhandlas även flera avtal med privata arbetsgivare.