KA har tidigare skrivit om Sara Nordman, skyddsombud på Svensk fjällröding som var nominerad till Prevents arbetsmiljöstipendium för sitt arbetsmiljöarbete i fiskfabriken. I dag strax efter klockan 14.00 kom det glada beskedet. Sara fick priset.
  – Det känns fantastiskt roligt att bli uppmärksammad på det här viset. Det var mycket nervöst innan vi skulle kliva upp på podiet, vi var två som fick dela på 30 000 kronor.
  Den andra pristagaren var betongarbetaren Mikael Bertilsson från Varberg.
  – Det var roligt att vi var två unga som fick priset, säger Sara.

 Sara Nordman.Sara Nordman.
Foto: Marie Birkl

”Sara Nordman har i sin roll som skyddsombud på Svensk Fjällröding AB drivit på och skapat ökad förståelse och kunskap om arbetsmiljöfrågornas betydelse på arbetsplatsen. Sara har skapat intresse och delaktighet i arbetsmiljöfrågorna hos både arbetskamraterna och ledningen. Saras engagemang har lett till förändringar i hanteringen av farliga ämnen och att företaget gör en till- och ombyggnad av lokalerna för att få bättre arbetsmiljö. Ett gott samarbete genomsyrar hela arbetsmiljöarbetet.”  Så stod det i motivationen.
  – Jag, VD, och platschef har pratat om att få tid till ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Förhoppningsvis får vi till ett sådant framöver, säger Sara.

Pengarna från priset hoppas hon ska räcka till fackliga kurser i retorik och agitation. Hon framhåller att det viktigaste om man blir ifrågasatt är att kontrollera fakta på nätet eller att rådfråga de regionala skyddsombuden eller föreskrifterna i arbetsmiljölagen, som finns på arbetsplatsen i form av de orangea AFS-foldrarna.
  – Cheferna är ju i grund och botten vanliga människor. Någonstans kan man ju mötas över en kopp kaffe. Och då får man mycket information om var de står, menar hon avslutningsvis.

Fotnot: Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.