Antalet personer som haft socialhjälp mer än tre år fortsätter att öka. Det visar Socialstyrelsens rapport om ekonomiskt bistånd. Sammanlagt har över hälften av dem som tar emot ekonomisk hjälp från socialtjänsten behövt hjälpen i över tio månader. Värst är läget i storstadslänen.

Undersökningen visar också att de hårdare reglerna hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen påverkar antalet människor som behöver ekonomisk hjälp från kommunerna. 13 procent av alla med socialbidrag har sökt det på grund av problem med hälsan, 46,6 procent har gjort det eftersom de varit utan arbete länge.
  Socialstyrelsen påpekar att det trots det är ovanligt med samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Bara 12 procent av landets kommuner samarbetar med Försäkringskassan och 21,4 procent med Arbetsförmedlingen.