Idag 24 oktober är skyddsombudens dag. I år är det värt att fira alla skyddsombud lite extra eftersom skyddsombuden funnits i hundra år.
  När de första skyddsombuden kom till 1912 var det en seger för arbetarrörelsen som fick laglig rätt för egna representanter att uttala sig om arbetsmiljön. Visserligen hade det funnits regler för bland annat barnarbete redan på 1600-talet, men arbetstagarna var till stor del utlämnade till de villkor som företagarna bestämde. De regler som fanns handlade mycket om att skydda kvinnor och barn. På 1910-talet flyttades fokus till alla arbetare.

Lyssna på skyddsombudens egen låt, inspelad av bandet Andra Generationen och framtagen i samarbete med LO.

Idag finns det över 100 000 skyddsombud i Sverige och från de blygsamma rättigheter man hade från början har det gått till att kunna stoppa arbetet helt och hållet om arbetsmiljön är för farlig. LO kommer idag att presentera sin undersökning om skyddsombudens villkor på arbetsmiljömässan Gilla jobbet. En mässa som samlar tusentals skyddsombud från hela landet. 

Skyddsombud och arbetsmiljöarbete

1660-talet infördes regler för barnarbete.
1881 Arbete i fabriker förbjöds för barn under 12 år.
1912 Arbetstagare fick laglig rätt att utse en representant som skulle säga sitt om arbetsmiljön för alla arbetar.
1949 Skyddsombudens rätt stärktes.
1970-talet Skyddsombud fick rätt att stoppa arbete vid överhängande fara på arbetsplatsen.