Det färdiga förslaget från Socialdemokraterna kommer att presenteras senare i höst. Men redan nu har partiledare Stefan Löfven talat med Dagens Nyheter om delar av innehållet.
  Socialdemokraterna tänker sig begränsa vinsterna genom större öppenhet i företagens bokföring. Ser folk vad pengarna används till pressas även vinsterna ned, resonerar Löfven.
  – Tvingas du redovisa per enhet, kommer du att tvingas redovisa de inkomster och kostnader du haft, exempelvis personalkostnader och materialkostnader. Då kommer inte de här vinsterna att uppstå, säger han till DN.
  Förslaget lyder: ”Av redovisningen ska alla intäkter och utgifter kopplade till den enskilda enheten framgå och därmed även vinsterna som uppstår. Det ska inte längre räcka att ekonomi redovisas på koncernnivå”.

 Stefan Löfven.Stefan Löfven.

På vilket sätt öppenheten ändrar företagens premisser att ta ut vinst är oklart.
  Socialdemokraterna säger att högre kvalitetskrav ska hjälpa till att begränsa vinsterna. Men hur kraven ska se ut har de ännu inte presenterat.
  Frågan om vinster i välfärden splittrar arbetarrörelsen. LO:s vice ordförande Tobias Baudin har till exempel tidigare sagt sig vara tveksam till kvalitetskravens möjligheter att påverka stora vinstuttag. Delar av Socialdemokraterna har också klart uttalat sig för strikta vinstbegränsningar.
  LO har kongressbeslut på en ”non profit” lösning för välfärden. Hur den ska se ut håller på att utredas, vad som hittills sagts påminner om det förslag som Vänsterpartiet presenterade i somras. Det handlar delvis om att företagen omvandlas till bolag med en vinstutdelningsbegränsning.

Kommunal med ordförande Annelie Nordström i spetsen har varit tydliga med att de inte tycker att det är ett vinstförbud som ger en bättre välfärd. Ökade resurser och statliga regler för bemanning är mer kraftfulla instrument, hävdar Annelie Nordström:
  – Det är bra att Socialdemokraterna sätter ner foten om en vinstbegränsning, bara det inte blir ett slag i luften. Det behöver nu preciseras och framförallt praktiskt genomföras. Kommunal vill se en vinstbegränsning via särskilda bemanningsregler, något vi tittar på just nu. Bemanningen är egentligen det absolut bästa måttet på kvalitet i välfärden, alltså fokus på kompetens samt antal faktiskt arbetande i verksamheten. Sedan måste också vikten av ökade resurser till välfärden betonas.

Socialdemokraterna vill dessutom ha samma meddelarfrihet för anställda i privat skattefinansierad verksamhet som för anställda i offentlig verksamhet. Ett krav som Kommunal drivit i flera år.